Για τη δωρεάν αξιοποίηση καταρτιζόμενων από επιδοτούμενο πρόγραμμα (Πρακτική μέσω Voucher)

Η κάθε επιχείρηση δικαιούται να πάρει δωρεάν προσωπικό, μέσω του προγράμματος Voucher. Δηλαδή ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να πάρει υπάλληλο/ους για 500 ώρες (περίπου 5 μήνες), χωρίς να πληρώνει, να ασφαλίζει ή να κινδυνεύει από πρόστιμο. Απλά, ανέξοδα και νόμιμα!