ΔΡΑΣΗ:

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ VOUCHER ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

Το Κ.Ε.Κ. «ΜΕΝΤΩΡ» πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στον Δήμο Κομοτηνής.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ·         Η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού

·         Η κοινωνικοοικονομική διάσταση του τουρισμού

·         Αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και τουρισμού

·         Ο ρόλος των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού

6
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ·         Γενικά περί τουριστικής βιομηχανίας

·         Μορφές των τουριστικών επιχειρήσεων

·         Η εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις

·         Δομή λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων

6
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ·         Διοίκηση του προσωπικού του Ξενοδοχείου

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Υποδοχής

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Ορόφων

·         Οργάνωση και Διοίκηση των Επισιτιστικών Τμημάτων

·         Οργάνωση και Διοίκηση Εστιατορίων

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Μαγειρείου

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Προμηθειών

12
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Εστίασης

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τουριστικών Εστιατορίων

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Bars

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Κέντρων Διασκέδασης

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων

6
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ·         Τρόποι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότητα

·         Προσωπικοί και επιχειρησιακοί λόγοι απώλειας χρόνου

·         Ανάθεση – Μεταβίβαση – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

·         Συσκέψεις – Συνεδριάσεις – Συμβούλια & αξιοποίηση του χρόνου

6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. ·         Ποιότητα υπηρεσιών – Ικανοποίηση πελατών

·         Κατηγορίες και ανάλυση συμπεριφοράς πελατών

·         Σκοπός της διαδικασίας χειρισμού παραπόνων

·         Φιλοσοφία για τα παράπονα

6
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ·         Τουρισμός και άνθρωποι με αναπηρία

·         Αντιμετώπιση  ΑμεΑ από το προσωπικό των ξενοδοχείων

·         Προδιαγραφές ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ

·         Είσοδοι κτιρίων

·         Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

·         Χώροι Υγιεινής

·         Κλίμακες ή Σκάλες

·         Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων

·         Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών

6
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ·         Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

·         Πληρωμές και θέματα ασφάλειας

·         Ηλεκτρονική τραπεζική  (e Banking) για τουριστικές επιχειρήσεις.

·         Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο.

·         Προώθηση  και επικοινωνία τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση των SocialMedia.

·         Ηλεκτρονικά συστήματα προώθησης και κρατήσεων δωματίων (ξενοδοχεία, βίλες, δωμάτια κ.α.)

6
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ·         Βασικά στοιχεία επικοινωνίας με ξένους πελάτες στην αγγλική γλώσσα

·         Εκμάθηση βασικών αγγλικών λέξεων που σχετίζονται με τα τμήματα του ξενοδοχείου

·         Συνηθέστερες εκφράσεις στα αγγλικά

10
Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας ·         Υποχρεώσεις εργοδοτών

·         Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους

·         Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

4
Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου ·         Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας

·         Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής

·         Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη

·         Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας

·         Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

·         Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας

·         Έννοια εργατικού δικαίου – Σώμα επιθεώρησης εργασίας

·         Βασικές αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις

·         Ατομικές συμβάσεις εργασίας

4
Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης Περιγραφή αρμοδιοτήτων – καθηκόντων – κανόνων λειτουργίας επιχείρησης – Ωράριο λειτουργίας επιχείρησης – Πρόγραμμα πρακτική 8
ΣΥΝΟΛΟ 80

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. ΜΑΜΕΛΗ 4, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 1
2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2 & ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 1
3 Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΕΡΜΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 1
4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΑΒΕΡΝΑ

«ΤΑ ΠΥΘΑΡΙΑ»

ΤΑΒΕΡΝΑ Χ. ΥΦΑΝΤΑΙ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69100 1
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 69100 1
6 ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 53, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 2
7 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 9, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 1
8 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 1
9 ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΤΕΛ Γ. ΜΑΜΕΛΗ 4ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 7
10 ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΟΝΑΡ» ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Χ. ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69100 1
11 ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΜΕΣΟΥΤ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ. ΗΡΩΩΝ 5 & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2, ΙΑΣΜΟΣ 69200 1
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 56, ΙΑΣΜΟΣ 69200 1
13 ΔΑΓΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 12, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 1