Η προκήρυξη για τα σεμινάρια ΗΥ στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έχει πλέον ανακοινωθεί.

Το επόμενο διάστημα αναμένουμε έναρξη των τμημάτων.

Ελάτε ή τηλεφωνήστε στο ΚΕΚ Μεντωρ για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες του προγράμματος και να δηλώσετε συμμετοχή στο κατάλληλο τμήμα!

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ειναι:

  1. Βεβαίωση από τον Δήμο/Υπηρεσία ότι απασχολείστε στο συγκεκριμένο Δήμο/Υπηρεσία στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  3. Αριθμό αίτησης ή τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης συμμετοχής στη δράση (Ο αριθμός πρωτοκόλλου έχει μορφή 21/2018/00005ΧΧΧΧΧΧΧ και ο αριθμός αίτησης 104ΧΧΧΧΧΧΧ). Τον αριθμό πρωτοκόλλου μπορούμε να τον βρούμε και στα γραφεία μας αν έχετε μαζί σας τους κωδικούς πρόσβασης στον ΟΑΕΔ.