Οι αιτήσεις έχουν αρχίσει! Κάνουμε δωρεάν την αίτησή σας! Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη κατάλληλη θέση απασχόλησης, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Υπολογίζουμε ακριβώς τα μόριά σας και κάνουμε εκτίμηση της πιθανότητας να περάσετε.

Η κοινωφελής εργασία περιλαμβάνει 7 μήνες εργασίας και 1 μήνα κατάρτισης. Ο νέος κύκλος αφορά 25.000 ωφελούμενους και προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας στην οποία ο 1 μήνας είναι κατάρτιση. Η ημερήσια αμοιβή είναι στα 21,84 €, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες.

Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες συνολικά σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  2. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. (Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνεται στους 8 μήνες απασχόλησης)

Καλέστε μας στο 2531033150 ή στο 2531033334,

στείλτε μας email στο info@kekmentor.gr,

επικοινωνήστε στο messenger του ΚΕΚ Μέντωρ ή

περάστε από τα γραφεία μας στη Κ. Καβάφη 9 για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες του προγράμματος.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της κατάρτισης μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιλογής σας στη θέση που θα προτιμήσετε.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις θέσεις στον νομό Ροδόπης. Προσοχή! Κάποιες απαιτούν ειδικά προσόντα. Αν δεν τα έχετε, θα απορριφθείτε. Επικοινωνήστε για να σας ενημερώσουμε για τα προαπαιτούμενα της θέσης που θα επιλέξετε.  
Φορέας ΕπίβλεψηςΥπηρεσία ΤοποθέτησηςΕκπαιδευτικό ΕπίπεδοΕιδικότηταΘέσεις
4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΔΟ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ19
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ23
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ13
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ10
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ15
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΕΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΕΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΕΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ)ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ3