Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η μεταβλητότητα του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες οι οποίες κάνουν την επιλογή καριέρας δυσκολότερη από πότε. Η υψηλή ανεργία που βιώνει η Ελλάδα κάνει την ανάγκη για αναλυτική και εμπεριστατωμένη διερεύνηση των επιλογών σταδιοδρομίας σημαντικότερη από ποτέ. Η σημερινή πραγματικότητα είναι όμως ότι οι περισσότεροι από εμάς θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε καριέρα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, κάτι το οποίο κάνει το πρόβλημα πολυδιάστατα δύσκολο.

 

Στο ΚΕΚ Μέντωρ, εκμεταλλευόμενοι την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της δια βίου μάθησης και της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες απορρόφησης των καταρτιζόμενων μας από την αγορά εργασίας.