Φροντιστηριακά μαθήματα Νομικής

Κ.Ε.Κ. Μέντωρ

Παραδίδονται Φροντιστηριακά μαθήματα Νομικής

Τμήματα:

 • Αστικό Δίκαιο & Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο & Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό & Διοικητικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο

Σας παρέχουμε:

 • Ολιγομελή τμήματα
 • Ευέλικτο πρόγραμμα
 • Ανταγωνιστικές τιμές

Μπορούν να συμμετέχουν

 • Φοιτητές
 • Υποψήφιοι κατατακτήριων
 • Υποψήφιοι μεταπτυχιακών
 • Υποψήφιοι δικηγόροι