Το «ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ» λειτουργεί σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το 1989. Έχει την έδρα του στην Κομοτηνή, είναι αμιγώς τοπικών συμφερόντων και παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό, διατηρεί μέχρι σήμερα τη δυναμική του πορεία με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης.