5ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

5ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

που εδρεύει στην Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης με αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, την παρούσα χρονική περίοδο, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των Δράσεων 8 και 9 που αφορούν σε «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων» και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων» αντίστοιχα.

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης: «Αγροτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες» (Δράση 3) και «Ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» (Δράση 5) που απευθύνονταν σε 20 ωφελούμενους έκαστο. Επιπλέον, υπό υλοποίηση βρίσκεται το πρόγραμμα κατάρτισης: «Μεταποίηση – τυποποίηση τοπικών προϊόντων» (Δράση 4), που απευθύνεται σε 40 ωφελούμενους ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και η υλοποίηση του τελευταίου προγράμματος κατάρτισης που αφορά στην «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (Δράση 6) και απευθύνεται σε 40 ωφελούμενους.

Μετά το τέλος των προαναφερόμενων δράσεων, ακολουθεί η επιστημονική υποστήριξη τόσο της νέας επιχειρηματικότητας όσο και της τοποθέτησης των ωφελούμενων σε νέες θέσεις

εργασίας μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων

και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων των ωφελουμένων και τη συμβουλευτική

υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων απασχόλησης των

ωφελουμένων.

Παράλληλα με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των

ωφελουμένων, η ΑΣ «Ανάπτυξη για Όλους» συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω

ανακοινώσεων στον τύπο και δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής

Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην:

• ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας,

• ενημέρωση των ωφελουμένων και

• ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης

που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την

παρούσα πράξη μπορούν να επισκέπτονται την παρακάτω δομή:

ΚΕΚ “ΜΕΝΤΩΡ” - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη,

Τηλ: Φαξ: 25410 26949

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25410 26949.

ή

να επισκέπτονται τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα

έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη

ή

www.kekmentor.gr, www.kmop.gr, www.headway.gr, www.ebex.gr

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top