Η αναπτυξιακη συμπραξη «απασχοληση τωρα» - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Η αναπτυξιακη συμπραξη «απασχοληση τωρα»

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους

Ιάσμου και Αρριανών

3o Δελτίο Τύπου

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ενημερώνει για την εξέλιξη της εν λόγω Πράξης.

Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης της Πράξης, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων που αφορούσαν σε προγράμματα κατάρτισης, ως εξής:

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονες Τεχνικές Κτηνοτροφίας και Ζωικής Παραγωγής», για 20 ωφελούμενους, συνολικής διάρκειας 55 ωρών, το οποίο απευθυνόταν στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ίδρυση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονη Μελισσοκομία», για 20 ωφελούμενους, συνολικής διάρκειας 55 ωρών, το οποίο απευθυνόταν στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ίδρυση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Μεταποίηση – Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων» για 40 ωφελούμενους (σε 2 τμήματα των 20 ατόμων) διάρκειας 50 ωρών έκαστο, το οποίο απευθυνόταν στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ίδρυση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ίδρυση, Οργάνωση & Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων» για 20 ωφελούμενους διάρκειας 57 ωρών, το οποίο απευθυνόταν στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση νέων ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», για 60 ωφελούμενους (σε 3 τμήματα των 20 ατόμων, διάρκειας 50 ωρών έκαστο, το οποίο απευθυνόταν στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Στην παρούσα φάση λαμβάνουν χώρα ενέργειες προετοιμασίας των δύο θεματικών εργαστηρίων που θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα με θεματικά αντικείμενα την πληροφόρηση- συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοργάνωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (προς 60 ωφελούμενους) και την πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα- υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας (προς 20 ωφελούμενους).

Επιπλέον, θα είναι άμεσα διαθέσιμη προς το κοινό, τους άμεσα και τους έμμεσα ωφελούμενους της Πράξης, η παραμετροποιημένη διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που θα δικτυώνει απ’ ευθείας τους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης με τις επιχειρήσεις –μελλοντικούς εργοδότες, η οποία θα παρέχει συνεχής ενημέρωση και τροφοδότηση του διαδικτυακού τόπου με προσφορές θέσεων εργασίας από τις τοπικές επιχειρήσεις προς όφελος των ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης λαμβάνουν χώρα ενέργειες δημοσιότητας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης, περιλαμβάνοντας τη δημοσιοποίηση, την προβολή και τη διάδοση των χαρακτηριστικών και των στόχων τυ έργου, τόσο στους ωφελούμενους και στους ενδιαφερόμενους όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά με την Πράξη έντυπα και να ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη της ή να λάβουν απευθυνθούν για διευκρινήσεις/ πληροφορίες, στις εξής δομές:

 «Δημαρχείο Ιάσμου», Εθνικής Άμυνας 4, 69200, Ίασμος, Νομού Ροδόπης, Τηλ.: 25343 50100, Φαξ: 25343 50109 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00-15:00

 «Δημαρχείο Αρριανών», Φιλλύρα Ν. Ροδόπης 69300, Τηλ.: 25313 52805, Φαξ: 25313 52826 , εργάσιμες ημέρες και ώρες: 8:00-15:00

 ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κ. Καβάφη 10, 691 00, Κομοτηνή, Τηλ: 25310 33150, Φαξ: 25310 23117, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 – 17:00

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»:

www.iasmos.gr, www.headway.gr, www.kekmentor.gr, www.inap.gr, apps.prisma.gr/arriana/portal

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top