Νέα προγράμματα - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Νέα προγράμματα

Voucher για κατάρτιση σε κλάδους ΤΠΕ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους σχολών Θετικής, Τεχνολογικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης. Κατάρτιση σε Σχεδιασμό ιστοσελίδων, Εφαρμογές λογισμικού και Προγραμματισμό βάσεων δεδομένων

Περισσότερα


Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους για κατάρτιση 120 ωρών και πιστοποίηση για χρήση Η/Υ.

Περισσότερα


Πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Σε συνεργασία με φορείς της περιοχής μας, υλοποιούμε επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ. Αμοιφθείτε 200€ και ταυτόχρονα εμπλουτίστε τις δεξιότητές σας

Περισσότερα


Πρόγραμμα ΕΦΕΤ

Το ΚΕΚ Μέντωρ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης ΕΦΕΤ. Μάθετε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Περισσότερα

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top