Νέα προγράμματα

Voucher για κατάρτιση σε κλάδους ΤΠΕ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους σχολών Θετικής, Τεχνολογικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης. Κατάρτιση σε Σχεδιασμό ιστοσελίδων, Εφαρμογές λογισμικού και Προγραμματισμό βάσεων δεδομένων

Περισσότερα


Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους για κατάρτιση 120 ωρών και πιστοποίηση για χρήση Η/Υ.

Περισσότερα


Πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Σε συνεργασία με φορείς της περιοχής μας, υλοποιούμε επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ. Αμοιφθείτε 200€ και ταυτόχρονα εμπλουτίστε τις δεξιότητές σας

Περισσότερα


Πρόγραμμα ΕΦΕΤ

Το ΚΕΚ Μέντωρ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης ΕΦΕΤ. Μάθετε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Περισσότερα