Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

που εδρεύει στην Β. Γεωργίου 2, 69100, Κομοτηνή (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου, Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής) ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης μεαντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, ολοκληρώνονται οι Δράσεις 8 και 9 που αφορούν σε «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων» και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων» αντίστοιχα. 

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων κατάρτισης: 

  • «Μεταποίηση – Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων» (Δράση 3), 

  •  «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» (Δράση 5), 

  • «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (Δράση 6), 

ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα κατάρτισης «Σύγχρονη Μελισσοκομία» (Δράση 4). 

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων κατάρτισης, ακολουθεί η επιστημονική υποστήριξη τόσο της νέας επιχειρηματικότητας όσο και της τοποθέτησης των ωφελούμενων σε νέες θέσεις εργασίας μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων των ωφελουμένων και τη συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων 

Προγραμματίστηκε επιπλέον η διεξαγωγή της πρώτης ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της περιοχής του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών, η οποία θα πραγματοποιηθείστις 31/7/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξυλαγανής. 

Παράλληλα,γίνονται ενέργειες προετοιμασίας για την υλοποίηση του δεύτερου FORUM, η ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου θα ανακοινωθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων της Α.Σ. «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

Τέλος με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των ωφελουμένων, η ΑΣ «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο και τριμηνιαίων δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην: 

  • ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας,   

  • ενημέρωση των ωφελουμένων και  

  • ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επισκεφτούν τις παρακάτω δομές: 

  • ΚΕΚ “ΜΕΝΤΩΡ” - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τηλ. 2531033150 &. 2531033334 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, ΠΑΠΑΔΗΜΑ 2, ΣΑΠΕΣ, ΤΗΛ. 25323 50100, (ώρες 9:00-14:00) 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ,ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ, ΞΥΛΑΓΑΝΗ, ΤΗΛ. 25333 50002 (ώρες 9:00-14:00) 

ή 

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25310 – 33150. 

ή 

να επισκεφτούν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη 

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top