Ανάπτυξη για όλους - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Ανάπτυξη για όλους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

 

1o Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_03 2013

2o Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_05 2013

3ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_07 2013

4ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_09 2013

5ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_10 2013

6ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_12 2013

7ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_07 2014

8ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_12 2014

 

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top