Προγράμματα - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

που εδρεύει στην Β. Γεωργίου 2, 69100, Κομοτηνή (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου, Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής) ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης μεαντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, ολοκληρώνονται οι Δράσεις 8 και 9 που αφορούν σε «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων» και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων» αντίστοιχα. 

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων κατάρτισης: 

 • «Μεταποίηση – Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων» (Δράση 3), 

 •  «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» (Δράση 5), 

 • «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (Δράση 6), 

ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα κατάρτισης «Σύγχρονη Μελισσοκομία» (Δράση 4). 

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων κατάρτισης, ακολουθεί η επιστημονική υποστήριξη τόσο της νέας επιχειρηματικότητας όσο και της τοποθέτησης των ωφελούμενων σε νέες θέσεις εργασίας μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων των ωφελουμένων και τη συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων 

Προγραμματίστηκε επιπλέον η διεξαγωγή της πρώτης ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της περιοχής του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών, η οποία θα πραγματοποιηθείστις 31/7/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξυλαγανής. 

Παράλληλα,γίνονται ενέργειες προετοιμασίας για την υλοποίηση του δεύτερου FORUM, η ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου θα ανακοινωθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων της Α.Σ. «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

Τέλος με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των ωφελουμένων, η ΑΣ «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο και τριμηνιαίων δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην: 

 • ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας,   

 • ενημέρωση των ωφελουμένων και  

 • ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επισκεφτούν τις παρακάτω δομές: 

 • ΚΕΚ “ΜΕΝΤΩΡ” - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τηλ. 2531033150 &. 2531033334 

 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, ΠΑΠΑΔΗΜΑ 2, ΣΑΠΕΣ, ΤΗΛ. 25323 50100, (ώρες 9:00-14:00) 

 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ,ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ, ΞΥΛΑΓΑΝΗ, ΤΗΛ. 25333 50002 (ώρες 9:00-14:00) 

ή 

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25310 – 33150. 

ή 

να επισκεφτούν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη 

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

που εδρεύει στην Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης μεαντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, την παρούσα χρονική περίοδο, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι Δράσεις 8 και 9 που αφορούν σε«Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων»και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων»αντίστοιχα. 

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης: «Αγροτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες» (Δράση 3) και «Ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» (Δράση 5), ενώ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και το πρόγραμμα: «Μεταποίηση – τυποποίηση τοπικών προϊόντων» (Δράση 4). Σε μετέπειτα στάδιο θα υλοποιηθεί και το τελευταίο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά στην «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (Δράση 6). 

Τέλος, γίνονται διεργασίες προετοιμασίας για τη διεξαγωγή του δεύτερου FORUM σύζευξης της ομάδας των άμεσα ωφελουμένων (άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων) με τους εμμέσως ωφελουμένους (επιχειρήσεις και επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας της πράξης).Παράλληλα με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των ωφελουμένων, η ΑΣ «Ανάπτυξη για Όλους» συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο και τριμηνιαίων δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην: 

 • ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας,   

 • ενημέρωση των ωφελουμένων και 

 • ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επισκέπτονται την παρακάτω δομή: 

ΚΕΚ “ΜΕΝΤΩΡ” - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Τηλ: Φαξ: 25410 26949 

ή 

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25410 26949. 

ή 

να επισκέπτονται τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση, ερωτηματολόγιο, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός σχεδίου δράσης, διαδραστική παρουσίαση σχεδίου δράσης και δελτία τύπου) 

Κατάρτιση ανεργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Θεματικός Άξονας 3 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση

ΠΡΑΞΗ :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

1. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (όπου περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) - ΤΥΠΟΣ 1

2. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων (όπου περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις) - ΤΥΠΟΣ 2

3. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων (όπου περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις) - ΤΥΠΟΣ 3

Απευθύνεται σε 180 ανέργους απόφοιτους:

 • υποχρεωτικής,
 • δευτεροβάθμιας,
 • μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ΑΕΙ, ΤΕΙ

Ωφελούμενοι:

 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 • πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις –επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

Αίτηση Επιχείρησης για Voucher

Αίτηση συμμετοχής επιχείρησης

Για τη δωρεάν αξιοποίηση καταρτιζόμενων από επιδοτούμενο πρόγραμμα (Πρακτική μέσω Voucher)

Η κάθε επιχείρηση δικαιούται να πάρει δωρεάν προσωπικό, μέσω του προγράμματος Voucher. Δηλαδή ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να πάρει υπάλληλο/ους για 500 ώρες (περίπου 5 μήνες), χωρίς να πληρώνει, να ασφαλίζει ή να κινδυνεύει από πρόστιμο. Απλά, ανέξοδα και νόμιμα!

 

Page 6 of 6

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top