Προγράμματα

Αίτηση Επιχείρησης για Voucher

Αίτηση συμμετοχής επιχείρησης

Για τη δωρεάν αξιοποίηση καταρτιζόμενων από επιδοτούμενο πρόγραμμα (Πρακτική μέσω Voucher)

Η κάθε επιχείρηση δικαιούται να πάρει δωρεάν προσωπικό, μέσω του προγράμματος Voucher. Δηλαδή ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να πάρει υπάλληλο/ους για 500 ώρες (περίπου 5 μήνες), χωρίς να πληρώνει, να ασφαλίζει ή να κινδυνεύει από πρόστιμο. Απλά, ανέξοδα και νόμιμα!

 

Page 7 of 7

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top