Προγράμματα - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Τεχνικοι Ασφαλείας

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (link) ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Τεχνικός ασφαλείας μπορεί να γίνει ο εργοδότης ή ένας υπάλληλος της επιχείρησης.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Το κόστος του σεμιναρίου για επιχειρήσεις Β κατηγορίας (μεσαίας επικινδυνότητας) είναι 120€ ενώ για Γ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας) είναι 60€.

Προκειμένου να συμμετέχετε θα πρέπει να προσκομίσετε στα γραφεία μας (Κ. Καβάφη 9):

  • συμπληρωμένη την αίτηση που θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους (μορφή pdf) ή (μορφή doc)
  • έναρξη από την εφορία όπου θα φαίνονται τα ΚΑΔ της επιχείρησης (ή εκτύπωση της καρτέλας «Δραστηριότητες Επιχείρησης» από taxisnet)
  • σε περίπτωση εταιρείας θα χρειαστεί και αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης (για παράδειγμα εκτύπωση της καρτέλας «Σχέσεις Νομικού Προσώπου» από taxisnet)

 εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω αίτηση και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Voucher Τουρισμού

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

 

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως Συνδικαιούχοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

·         1.100 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

·         6.900 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡHΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τα προγράμματα τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν καθώς και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων θα καλύπτουν τουλάχιστον 7 Βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα.

Οι ειδικότητες για τις οποίες θα αναπτυχθούν τα 7 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων είναι τα κάτωθι:

·         Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων

·         Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)

·         E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing

·         Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

·         Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών

·         Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης

·         Τουριστικός Αντιπρόσωπος

 

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης (80 ώρες) περιλαμβάνει κατά το 20% της συνολικής του διάρκειας (16 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» και περιλαμβάνουν:

·         Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

·         Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας

·         Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

·         Χρήση εφαρμογών η/υ

Το υπόλοιπο 80% (64 ώρες) της διάρκειάς του προγράμματος, θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις ως εξής:

·         η α΄φάση, διάρκειας 200 ωρών : θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης

·         η β΄φάση, διάρκειας 220 ωρών : θα αφορά δεξιότητες που σχετίζονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης και ανέρχεται σε :

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Ενημέρωση voucher

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης, με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 13.450 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών.

Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων μέσω συνδυασμένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.

Κάθε ωφελούμενος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 13.450 άνεργοι, απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ.

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να βρεθεί στο www.voucher.gov.gr και εδώ (direct link)

 

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα για τη πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» και είναι τα εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» - ΚΩΔ. 23381


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 
   

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» - ΚΩΔ. 23708

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
   

 

Δελτία Τύπου

Ο Δήμος Διδυμοτείχου διοργανώνει την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 18:00 στο «ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση» στην Καρωτή Διδυμοτείχου,Ημερίδα ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια της πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ». Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αντίστοιχο δελτίο τύπου και αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 09:30 στο «ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση» στην Καρωτή Διδυμοτείχου  Ημερίδα ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια της πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ». Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αντίστοιχο δελτίο τύπου και αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου, διοργανώνει την Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 13:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δήμου Διδυμοτείχου, Συνέδριο με θέμα:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Κοιν.Σ.Επ)». Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αντίστοιχο δελτίο τύπου και τους στόχους του συνεδρίου.

Ανάπτυξη για όλους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

 

1o Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_03 2013

2o Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_05 2013

3ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_07 2013

4ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_09 2013

5ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_10 2013

6ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_12 2013

7ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_07 2014

8ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_12 2014

 

Page 2 of 6

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top