Νέο Voucher για εργαζομένους

Κάντε αίτηση!

Νέο voucher για εργαζομένους ιδιωτικού τομέα.
400€ εκπαιδευτικό επίδομα με μόλις 3 ημέρες δια ζώσης κατάρτιση!

Νέο Voucher τουρισμού

Κάντε αίτηση!

Επιδοτούμενο σεμινάριο 250 ωρών σε ανέργους και εργαζόμενους με εργασιακή εμπειρία στον τομέα του τουρισμού. 1.250€ εκπαιδευτικό επίδομα/σεμινάριο