Πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων με αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με 5€/ώρα (400€ σύνολο).
Εισάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω για να ξεκινήσετε την αίτησή σας.

Ιστοσελίδα της δράσης: voucher.gov.gr