Νέο voucher για εργαζομένους ιδιωτικού τομέα

Εκπαιδευτικό επίδομα 400€

Κάντε αίτηση!

Αναμένουμε την ανακοίνωση νέου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης για εργαζομένους ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
 • 80 ώρες κατάρτισης που κατανέμονται σε:
  • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση
  • 48 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση (δηλαδή εξ’ αποστάσεως με εισηγητή)
  • 20 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (δηλαδή εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς εισηγητή)
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα (σύνολο 400€)
 • Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα της επιλογής σας
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Να είναι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατα σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Προς το παρόν τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:

 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Στέλεχος Logistics / Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων

Η λίστα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα εμπλουτιστεί μόλις η Δ.ΥΠ.Α. το επιτρέψει.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.