Νέο voucher για ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα 1000€

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς»
με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Η πιστοποίηση θα γίνει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή για τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων. 

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

Εκπαιδευτικό επίδομα: Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης. Ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του σεμιναρίου που θα επιλέξετε, μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000€

Ιστοσελίδα της δράσης: voucher.gov.gr

Καλέστε μας στα 📞 2531033150 & 2531033334
ή περάστε από τα γραφεία μας, 🏢 Κ. Καβάφη 9 | Κομοτηνή